2018-07-03

Zamówienia publiczne

2019-08-20 Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia do wyremontowanych wnętrz parteru z antresolą zabytkowego budynku starego ratusza na działce nr 126 w Pasłęku ( II przetarg )

SIWZ

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-06-03 Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia do wyremontowanych wnętrz parteru z antresolą zabytkowego budynku starego ratusza na działce nr 126 w Pasłęku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

2019-06-10 Informacja o złozonych ofertach

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-04-10 Budowa budynku świetlicy 4-modułowej na działce nr 68/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Sałkowice Gmina Pasłęk

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zalącznik do SIWZ 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Zalącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Ogloszenie o zamówieniu

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze oferty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budowa budynku świetlicy 4-modułowej na działce nr 68/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Sałkowice Gmina Pasłęk (II przetarg).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie, dostawa i montaż na istniejącym stelażu, tablicy informacyjnej (1szt.) oraz wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego nalepek na środki trwałe (200szt.) w ramach realizacji umowa o dofinansowanie projektu "Pasłęckie Centrum Integracyjne".

Zaproszenie do składania ofert.

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 wzór zlecenia.

Załącznik nr 3 oświdczenie o braku  powiązań kapitałowych lub osobowych.

Informacje o wyborze ofery z dnia 21.09.2018r.

 

Budowa budynku świetlicy 4-modułowej na działce nr 68/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Sałkowice Gmina Pasłęk.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie 12.09.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie prowadzonych prac w budynku Ratusza przy ul. Bolesława Chrobrego 7 z dnia 03.09.2018r.

Zaproszenie do składania ofert.

Załącznik nr. 1 formularz ofertowy ZGKiM.

Załącznik nr. 2 wzór umowy.

Załącznik nr. 3 wykaz osób.

Załacznik nr. 4 oświadczenie ZGKiM.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remont wnętrz parteru z antresolą zabytkowego budynku starego ratusza na działce nr 126. Etap 1 - Roboty budowlano - instalacyjne.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.08.2018r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się